fbpx
Loading

Quy trình hoạch định chiến lược marketing bất bại

Img
Img

Bạn là nhà kinh doanh, bạn là chủ doanh nghiệp, bạn đang muốn phát triển thương hiệu, xây dựng công ty cho riêng mình. Nếu đúng vậy thì cho dù bạn làm lĩnh vực gì, mục tiêu hướng đến ra sao thì cũng không thể bỏ qua các chiến lược kinh doanh. Việc hoạch định chiến lược kinh doanh như một bức tranh vẽ định hướng đường đi, là nền tảng cốt lõi cho sự thành công. 

Hoạch định chiến lược Marketing là gì?

Trước hết bạn cần hiểu Chiến lược marketing là gì? Hoạch định là gì? Về cơ bản Chiến lược nói chung hay chiến lược marketing nói riêng là việc xác định mục đích, mục tiêu cơ bản của công ty và đưa ra các việc cần làm, sự phân bổ tài chính, nguồn lực để hoàn thành mục tiêu đó. Hoạch định chính là kế hoạch, việc làm đầu tiên của nhà quản lý trong xây dựng các mục tiêu, đưa ra hành động hoàn thành mục tiêu ấy. 

các bước xây dựng kế hoạch marketing

Hoạch định chiến lược là việc các doanh nghiệp/công ty xây dựng kế hoạch làm marketing cho sản phẩm mục tiêu, áp dụng các phương pháp cụ thể phù hợp môi trường, khách hàng, mục đích hướng đến.

Quy trình hoạch định

Xác định mục tiêu của doanh nghiệp

Việc đầu tiên là cần phải xác định rõ mục tiêu, yêu cầu của công việc cần phải đạt được trước khi bắt tay vào làm một việc gì. Mục tiêu marketing được xác định dựa trên mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp.

Nắm rõ mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp giúp ta phát thảo định hướng và hoạch định hoạt động marketing nhằm đạt được mục tiêu mà doanh nghiệp đề ra. Nắm rõ mục tiêu giúp người hoạch định biết được họ sẽ đánh vào thị trường mục tiêu nào, cần đạt bao nhiêu doanh số và thị phần, từ đó có thể tính toán mình cần bao nhiêu nguồn lực và ngân sách.

Nghiên cứu tình hình thị trường

Sau khi đã nắm rõ mục tiêu, ta cần phải nghiên cứu và phân tích thị trường để nắm được những yếu tố vĩ mô,vi mô có tác động đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, biết được cơ cấu vận hành của thị trường và các bên tham gia vào chuỗi giá trị, đâu là nhu cầu và mong muốn của khách hàng, đâu là những đối thủ cạnh tranh và điều gì giúp họ tạo được chỗ đứng trên thị trường. 

Lên kế hoạch quảng cáo sản phẩm

Ngoài người mua, người bán sản phẩm của ta, ta cũng cần biết đâu là những đối tượng tác động. Từ những thông tin trên ta cần phân tích để biết được đâu là những thuận lợi và cơ hội, đâu là những khó khăn, thách thức. Đâu là những ưu điểm và đâu là những điểm yếu của chúng ta so với các đối thủ cạnh tranh. 

Hoạch định chiến lược 

Từ những kết quả phân tích tình hình thị trường, những am hiểu về nhu cầu của khách hàng và điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ cũng như là những xu thế của thị trường trong tương lai, đã đến lúc chúng ta hoạch định chiến lược marketing cho từng thị thị trường và  lấy chiến lược marketing làm định hướng, ta xây dựng đề xuất giá trị cho khách hàng.

Ta cần hoạch định chiến lược lộ trình phân phối ra thị trường của sản phẩm. Việc chọn đối tác để tổ chức kênh marketing đóng một vai trò quan trọng, mang yếu tố quyết định thành bại đối với một chiến lược marketing nên cần phải được tính toán và cân nhắc một cách thận trọng.

Thực hiện chiến lược marketing

Chuẩn bị và thực hiện kế hoạch chiến lược gồm hai quá trình khác nhau nhưng lại liên quan với nhau. Sau khi các nội hàm về chiến lược và kế hoạch đã được tính toán và hoạch định chu đáo xong, chúng ta cần một kế hoạch triển khai thực hiện để triển khai từng chi tiết ra ngoài thị trường. 

Chiến-lược-marketing

Hãy chuẩn bị một kế hoạch toàn vẹn nhất bạn có thể về cả con người lẫn nguồn lực kinh tế và củng cố lựa chọn ấy thật tốt. Bên cạnh đó, xem xét và củng cố lại các chính sách chiến lược ( phân phối, giá, truyền thông,… ) một các chi tiết, triệt để nhất.

Chúng ta biết rằng cho dù chiến lược có hay đến mấy đi chăng nữa mà kế hoạch thực hiện lại quá kém thì coi như công sức cũng bỏ đi. Vậy cần đánh giá và kiểm soát kế hoạch : Ở giai đoạn này của quá trình hoạch định chiến lược marketing, các nhà quản lý cao cấp xác định xem liệu lựa chọn chiến lược của họ trong mô hình thực hiện có phù hợp với các mục tiêu của doanh nghiệp không ? 

Nhu cầu của khách hàng cũng thay đổi theo thời gian, và đối thủ cạnh tranh cũng không chịu ngồi yên nhìn chúng ta thao túng thị trường. Trong quá trình triển khai chúng ta cần ngồi lại để đánh giá kết quả thực hiện và rút kinh nghiệm, nhằm điều chỉnh chiến lược và kế hoạch của mình cho tốt hơn.

Leave a Comment