Loading

Tag Archives: Metaverse

Img
Img
Metaverse Marketing sẽ là xu hướng của tiếp thị thời gian tới?

Một trong những nền tảng mới nhất và lớn nhất cho tiếp thị đã phát huy vai trò quan trọng trong thời kỳ đại dịch: metaverse marketing. Đối với những người chưa từng nghe tới thuật ngữ này, thì metaverse được định nghĩa là một môi trường kỹ thuật số,...

Thẻ:, Xem thêm