Loading

Tag Archives: ADX

Img
Img
Chia sẻ kinh nghiệm tối ưu quảng cáo Adx hiệu quả 2022

Bạn đang chạy quảng cáo AdX nhưng giá thầu cao, đã tăng bid nhưng không cắt tiền hoặc chỉ cắn tiền trên nhưng website nhỏ? Bạn triển khai quảng cáo thu được nhiều traffic về website nhưng tỷ lệ đặt hàng hoặc chuyển đổi sang lead thấp? Nếu bạn...

Thẻ:, , Xem thêm