Loading

Facebook mở rộng thử nghiệm các chỉ số sử dụng Hashtag mới trong trình soạn bài đăng

Img
Img

Facebook dường như đang mở rộng thử nghiệm danh sách thống kê sử dụng hashtag mới của mình trong trình soạn bài đăng khi đề xuất các thẻ có liên quan để thêm vào bài đăng của bạn.

Số liệu về thẻ bắt đầu bằng # trên Facebook

Như bạn có thể thấy trong ví dụ này, được chia sẻ bởi chuyên gia truyền thông xã hội Matt Navarra , danh sách thẻ được đề xuất không chỉ hiển thị các thẻ hàng đầu dựa trên văn bản dự đoán mà còn hiển thị danh sách bao nhiêu bài đăng đã có trên Facebook bằng thẻ đó.

Nó tương tự như danh sách Khám phá của Instagram, hiển thị việc sử dụng thẻ bắt đầu bằng # trong các đề xuất tìm kiếm.

Thẻ bắt đầu bằng # tìm kiếm trên Instagram

Với việc Facebook sở hữu Instagram, nó đã có quyền truy cập vào mã nguồn của 2 nền tảng cho quá trình này và việc thêm nó vào công cụ của Facebook, cung cấp thêm ngữ cảnh về cuộc thảo luận trên nền tảng xung quanh – điều này có thể giúp người dùng và doanh nghiệp khai thác các thẻ bắt đầu bằng # phổ biến nhất để tối đa hóa phạm vi tiếp cận bài viết của họ.

Như chúng tôi đã báo cáo gần đây , Facebook đã tăng cường sử dụng thẻ bắt đầu bằng # trên nền tảng chính của mình trong những tháng gần đây, với những lời nhắc mới, cụ thể về việc sử dụng thẻ bắt đầu bằng # để cải thiện phạm vi tiếp cận của bạn và thẻ bắt đầu bằng # theo xu hướng để thúc đẩy cộng đồng tham gia nhiều hơn, giống như các Thử thách – Challenge.

Thẻ bắt đầu bằng # trên Facebook

Vào thời điểm đó, danh sách sử dụng thẻ bắt đầu bằng # mới chỉ áp dụng cho một vài tài khoản chứ chưa áp dụng rộng rãi trong cộng đồng. Nhưng giờ đây có vẻ như nó đang được áp dụng nhiều hơn với mọi người

Số liệu thống kê về thẻ bắt đầu bằng # trên Facebook

Như đã lưu ý, đây có thể là một cách tốt để khai thác cuộc trò chuyện rộng hơn và để Facebook thúc đẩy việc sử dụng thẻ bắt đầu bằng #. Và mặc dù các thẻ bắt đầu bằng # chưa bao giờ thực sự gây chú ý đối với người dùng Facebook, nhưng nhìn vào số liệu thống kê trong những hình ảnh này, chúng ta nên suy nghĩ về việc sử dụng thường xuyên nó trong các bài đăng của bạn.

Leave a Comment