Loading

Facebook đang xóa mô hình phân bổ 28 ngày cho các lượt chuyển đổi từ quảng cáo

Img
Img

Facebook đã thông báo rằng họ sẽ xóa tùy chọn thời lượng phân bổ 28 ngày cho quảng cáo Facebook, điều này có nghĩa là các nhà quảng cáo sẽ không còn có thể theo dõi các hành động trực tiếp (như mua hàng, lượt đăng ký,…) dựa trên các chiến dịch của họ trong khoảng thời gian 28 ngày.

“Ví dụ: nếu bạn chọn ‘mua hàng’ làm chuyển đổi của mình và áp dụng mô hình phân bổ và thời lượng phân bổ mặc định này, báo cáo của bạn sẽ phản ánh các giao dịch mua có thể được Facebook phân bổ cho nhấp chuột quảng cáo cuối cùng xảy ra trong vòng 28 ngày trước khi mua hàng hoặc lần hiển thị quảng cáo cuối cùng xảy ra trong vòng 1 ngày kể từ ngày mua.”

Các mô hình phân bổ của Facebook

Về cơ bản, các mô hình phân bổ sử dụng các quy tắc được chỉ định trong quy trình quảng cáo trên Facebook của bạn để cung cấp thông tin chi tiết cụ thể hơn về chỉ số phản hồi bạn đã chọn. Điều này, theo một số cách, cho phép các nhà tiếp thị thu thập thêm thông tin về tác động thực tế mà quảng cáo của bạn mang lại.

Nhưng bây giờ, khả năng đó sẽ bị hạn chế. Theo báo cáo của Tạp chí Công cụ Tìm kiếm , Facebook đã liên hệ trực tiếp với các nhà quảng cáo để thông báo cho họ về sự thay đổi, giải thích rằng:

“Các sáng kiến ​​bảo mật kỹ thuật số sắp tới ảnh hưởng đến nhiều trình duyệt sẽ hạn chế khả năng của doanh nghiệp trong việc đo lường tương tác của mọi người trên các miền và thiết bị. Trong số những hạn chế đó là khả năng cho các doanh nghiệp phân bổ các sự kiện chuyển đổi trở lại một quảng cáo trong thời lượng phân bổ ngắn hơn. “

Vì vậy, do những thay đổi trong chính sách theo dõi dữ liệu, Facebook sẽ không thể cung cấp thời lượng 28 ngày nữa và thay vào đó sẽ bị giới hạn trong tổng quan 7 ngày về hiệu suất phản hồi trực tiếp.

Các thay đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 12 tháng 10, mặc dù tất cả dữ liệu lịch sử sẽ có sẵn cho đến ngày đó. Nếu trước đây bạn đã sử dụng các mô hình phân bổ, thì có thể đáng để tải xuống dữ liệu của bạn để theo dõi hiệu suất trước đây.

Leave a Comment