Loading

Khách hàng CA3

Img

Sứ mệnh của CA3 giúp kết nối những người mẫu triển vọng đến với các hoạt động thời trang chuyên nghiệp. Mong muốn CA3 trở thành một thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo người mẫu triển vọng, LUMOS bắt đầu bằng một cuộc cải tổ các hoạt động trực tuyến cho CA3. Từ việc xây dựng thương hiệu dựa trên sở thích để tạo ra 300% doanh số bán hàng so với cùng kỳ năm ngoái, LUMOS đã tạo nên một tầm ảnh hưởng lớn thông qua nhiều chiến thuật trên các kênh kỹ thuật số. Hiện nay, hơn 80% doanh thu của CA3 được tạo ra từ mạng xã hội và 40.000 fans trên Facebook.

  • Khách hàng: CA3
  • Created by LUMOS
  • Dịch vụ: Branding, Lead Generation
  • Công cụ: Digital Planning, Google Analytics, Google Adwords, Yahoo-Bing Search

Related Project