Loading

California Fitness & Yoga Center Vietnam

Img

Là một trong những thương hiệu về chăm sóc sức khỏe có tốc độ phát triển nhanh nhất tại Việt Nam, California Fitness & Yoga muốn tạo một tầm ảnh hưởng nhanh chóng trên mạng xã hội. Thông qua chiến lược tiên tiến, LUMOS VIỆT NAM xây dựng một cộng đồng Facebook lớn mạnh, từ 18.000 phát triển lên hơn 1.200.000 fans. Điều đó đã cho thấy kết quả ấn tượng – bằng chứng là tạo ra hơn 20.000 khách hàng mới và tăng 10% doanh thu của công ty. Thông qua việc chuyển đổi của LUMOS về mạng xã hội, chúng tôi đã giúp California Fitness & Yoga tiếp cận được với nhóm đối tượng rộng lớn trên toàn Việt Nam.

  • Khách hàng: California Fitness & Yoga Center
  • Created by LUMOS
  • Dịch vụ: Digital Marketing, Lead Generation
  • Các công cụ: Digital Strategy, Paid Social, Facebook Insights, Google Analytics

Related Project